Yaponiya TELECOM Sertifikatı

qısa giriş

Radio aktı müəyyən edilmiş radio avadanlığının modelinin təsdiqini (yəni, texniki uyğunluğun sertifikatlaşdırılmasını) tələb edir. Sertifikatlaşdırma məcburidir və sertifikatlaşdırma orqanı MİK tərəfindən təyin edilmiş radio avadanlığı sahəsində tanınan qeydiyyatdan keçmiş sertifikatlaşdırma orqanıdır. TELEC (Telekom Mühəndislik Mərkəzi) əsasdır. Yaponiyada radio avadanlığının uyğunluq sertifikatının qeydiyyatdan keçmiş sertifikatlaşdırma orqanı.

telecom